نیاز پیدا کن و بردار مرا...


نریمان دات آی آر / جانا:

خودم را

مانند رختی

بر دیوار مهربانی می آویزم...

می دانم که تو

به من نیاز پیدا خواهی کرد

مرا بر می داری

و همچون جامه ای،

در تخت

به تن عریان خود

می آویزی...

/تمام - به قلم: نریمان جعفری / 26.46.395 / تابستان 95

 

+ طراح عکس: نریمان جعفری


مطالب مرتبط