عصر یخبندان


نریمان دات آی آر / جانا:

جهانیان

به اشتباه زمستان را

فصلی از سال می دانند!

 

حقیقت آنست که زمستان

فصلِ زندگی زن و شوهری است

که دوست داشتن از میانشان پر کشیده

و هیچ عشقی

دیگر در رابطه شان

یافت نمی شود.

 

زمستان

فصل زندگی میان دو نفر است،

آنگاه که سرما...

پس از کنار زدنِ

پوست و استخوانِ جسمشان،

به روحشان رخنه می کند

و بر شومینه ی قلب شان

برف را سیاه می بارد...

 

آری...

زمستانِ عصر مدرن...

فصلِ آخر سال نیست،

فصل آخر زندگی ما آدم هاست...!

 

آنگاه که سردیِ روزهای شامگاهی مان

هرگز مژده ی بهار را نمی دهد

و زمستانِ دلت

تا تمام شدنت

می ماند

می ماند

می ماند.

 

راستی

این روزها

چه سرد شده ای عزیز،

زمستانت بوی بهار را نمی دهد دیگر.

/تمام - به قلم: نریمان جعفری / 25.10.395 / زمستان 95

 

+ عکاس و طراح: نریمان جعفری

+ کلام نویسنده: مخاطب و مخاطبین این متن تمام کسانی هستند که زندگیشان تک فصلی شده، رویش و گرمی را با یک چشم به هم زدن پشت سر گذاشته اند و با عبور از ریزش... زمستان بر عصرشان حکمرانی می کند. روحتان شاد!


مطالب مرتبط