مترسک


نریمان دات آی آر / جانا:

» فاجعه تر از پلاسکو،

زندگیِ مترسکِ مزرعه ای ست...

که پرنده آسمانش

دلش را برده...

دلش را

بر...ده.

/تمام - به قلم: نریمان جعفری / 29.11.394 / زمستان 94


» فاجعه یعنی

تو یک مترسک باشی و

پرنده ای دلت را برباید...!

/تمام - به قلم: نریمان جعفری / 11.12.395 / زمستان 95

+ پی نوشت: نمیدونم دومی بهتر بود یا اولی. گفتم هر دو تارو بفرستم تا انتخاب با خودتون باشه. اولی امروز نوشته شد، دومی 29 بهمن 94...

مطالب مرتبط