جامعه گوسفندی


نریمان دات آی آر / جاناخدا را شکر که در تقویم پر حادثه ی آن جنگل، روزی به نام "انسانیت" وجود ندارد...! که اگر وجود داشت، آن وقت باز هم باید تحمل می کردیم دروغ ها و دلقک بازی ها را، باید تحمل می کردیم چاپلوسی ها و  تبریک های بی موردِ حیوانات... به سلطان جنگلی که سلطانی حقش نیست و انسانیت را هم مدت هاست به فراموشی سپرده!

/تمام - به قلم: نریمان جعفری / 18.43.393 / بهار 93

 

ضمیمه: جامعه گوسفندی، لایق حکومت گرگان است (برتراند راسل)

پانوشت: گاهی اوقات خبر پیام تبریک کسی به کسی را می شنویم که جای خالی دو عدد شاخ روی سرمان واقعا احساس می شود؛ به این فکر می کردم که وااای... اگر قرار بود روز انسانیت هم در تقویم ثبت شود... آن روز قرار است با پیام های تبریک و هندوانه هایشان به یکدیگر چه کنم؟ لابد... می رفتم دنبال یک چهار پایه و یک طناب دار.


مطالب مرتبط