بهانه


نریمان دات آی آر / جانا:

این روزها سرتاسر وجودم را

"بهانه" فرا گرفته...

دلم بهانه دارد...

منطقم بهانه دارد.

خسته اند، خسته ام،

کمی خواب می خواهم،

خوابی چند ساله،

خوابی که درازایش

تا "برآورده شدن آرزوهایم"

به طول بینجامد.

تمام - به قلم: نریمان جعفری / 16.48.393 / پاییز 93


مطالب مرتبط