به پاییز بگویید دیگر نیاید


نریمان دات آی آر / جانا:

باید توافقی حاصل کرد،

باید فرمانی داد که دیگر شاهد طلوع "پاییز" نباشیم!

باید سال های زندگی سه فصل شوند:

بهار، تابستان و زمستان!

پاییزی نباشد... که مبادا دل تنهایی بشکند،

که مبادا باران ببارد، دو نفر باشند، قدم بزنند

و تنهایی ببیند و آه را بکشد!

باید پاییز نیاید...

که مبادا فصل دو نفره ها

قلب "تک نفره ای" را بشکند و به "بی کسی" فخر بفروشد!

پاییز نیاید که شرمسار شود رخم به دیدار چشمان لیلی!

/تمام - به قلم: نریمان جعفری / 28.49.393 / پاییز 93


مطالب مرتبط